Awards

Муужгайнууд бид хичээж ажилласны үр дүнд нэр хүндтэй шагналуудын эзэн болсон.

Best of Singapore Tatler Award 2015
Tatler Magazine SingaporeBest of Singapore Tatler Award 2014
Tatler Magazine Singapore

Best of Singapore Tatler Award 2013
Tatler Magazine Singapore

Best of Singapore Tatler Award 2012
Tatler Magazine Singapore

Best of Singapore Tatler Award 2011
Tatler Magazine Singapore

Best of Singapore Tatler Award 2010
Tatler Magazine Singapore

Best Brazilian Wax 2008
Cozycot

Brazilian Waxing Salon Winner 2007
SimplyHer Smart Shoppers Award

Honeypot Gives A Great Wax Job and is our No. 1 pick 2007
Timeout Magazine

Best Brazilian Wax 2006
CLEO Magazine

2015 Tatler Award